Esta convocatoria está dirigida a artistas residentes en Bizkaia que quieran impulsar procesos de co-creación, compartiendo su práctica artística con diferentes agentes sociales para desarrollar un proyecto conjunto basado en la experiencia, el intercambio y la experimentación. Buscamos artistas que apuesten por la democratización y descentralización del arte contemporáneo, generando diálogos abiertos que impulsen nuevos contextos para la creación artística. Los y las artistas realizarán una residencia de trabajo de 3 meses de duración en centros sociales de Bizkaia como centros educativos y formativos, de tiempo libre, residencias para la tercera edad, centros sanitarios, etc. estos serán previamente seleccionados.

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto a través del siguiente email: bbkartegileak@gmail.com

Deialdi hau Bizkaian bizi diren artistei zuzenduta dago, baldin eta elkarrekin sortzeko prozesuak bultzatu gura badituzte, beren praktika artistikoa hainbat gizarte-eragilerekin partekatuz, esperientzian, trukean eta esperimentazioan oinarritutako proiektu bateratu bat garatzeko.

Arte-sorkuntzarako testuinguru berriak bultzatuko dituzten elkarrizketa irekiak sortuz, arte garaikidearen demokratizazio eta deszentralizazioare aldeko apustua egiten duten artisten bila gabiltza. Artistek 3 hilabeteko lan-egonaldia egingo dute Bizkaiko gizarte-zentroetan, hots, hezkuntza- eta prestakuntza-zentroetan, aisialdikoetan, hirugarren adinekoentzako egoitzetan, osasun-zentroetan eta abarretan, horiek aurrez hautatuak izango direlarik.

Zalantzak argitu edo argibideak eskatzeko, jarri harremanetan helbide elektroniko honen bidez: bbkartegileak@gmail.com