ITURFEST VI- 2020ko azaroaren 20tik 27ra. Iturr(i)alde/Iturribide kalea, Prim kalea eta Fika kalea. (Bilbo)

Artistak gonbidatzen dira espazio publikoan, dendetan, hezkuntza-erakundeetan, museoetan… edo elkarlanean proiektuak sortzeko, adibidez: Babel munduko emakumeen elkarteekin lankidetzan sortutakoa bezala. Aste osoan zehar tailerrak eta jarduerak programatzen dira, eta, era berean, hainbat instalazio egongo dira kalean zehar. Iturfest auzoarekin eta auzoarentzako antolatutako jaialdi bat da, bertan bizi direnentzat zein beste batzuentzat. Iturfestek arte eta kultura garaikidea egunerokotasunera hurbiltzeko asmoa du, ohiko kultur guneetatik aldenduz eta aurretik zehaztutakoa zalantzan jartzen diguten beste begirada batzuk sustatuz. Iturfestekin egunerokotasunaren espazioak eta denborak partekatzen ditugu arteatik eta artearekin.

ITURFESTetik asko eskertzen dugu Arkeologi Museoaren, Cepa Iturribideren, Babel Munduko Emakumeen Elkartearen, Javiren harategiaren, La Espuela tabernaren, Metalworld tabernaren, Sunset Boulevard tabernaren eta Maristas ikastetxearen lankidetza estua. Era berean, eskerrak eman nahi dizkiegu lagundu duten herritar guztiei. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailaren finantziazioa eta laguntza dugu, kultura zabaltzeko eta sustatzeko programaren bidez. Eta era berean, Bilboko Udalaren finantziazioa ere dugu.

ITURFEST VI- del 20 al 27 de noviembre, 2020. Barrio de Iturr(i)alde / Calles Iturribide, Prim y Fika. (Bilbao)

Festival de cultura contemporánea que se realiza en el contexto el barrio de Iturralde. Se invita a artistas a crear proyectos específicos en el barrio de Iturralde. Iturfest es un festival con, para y por el barrio, tanto para aquellos que residen en él como para aquellos que lo transitan. Acercar el arte y cultura contemporánea a la cotidianidad.

Este año contaremos  con Arantza Elejabeitia, Beatriz Sánchez , Colectivo Las Vecinas, Hibernando, Mawatres, Mujeres del mundo – Babel, Oier Iruretagoiena, Peio CámaraTunipanea y Victoria Ascaso

Desde ITURFEST, agradecemos mucho la estrecha colaboración del Arkeologi museoa, Cepa Iturribide, Asociación Mujeres de mundo Babel, la carnicería de Javi, el bar La Espuela, el bar Metalworld, el bar Sunset Boulevard y el colegio Maristas. Agradecemos igualmente el apoyo de todas las vecinas que han colaborado.  Contamos con la financiación y el apoyo del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, a través de su programa de difusión y promoción de la cultura y con la financiación del Ayuntamiento de Bilbao.


 

OIER IRURETAGOIENA “GURUTZATUAK”

Exposición en el Arkeologi Museoa de Bilbao.

“Gurutzatuak” surge de la readaptación de los trabajos “Usurbilgo Urdaiagako” (2013) y “Lerro
gurutzatuak” (2014-2016) del artista, presentándolos en un nuevo contexto, junto con los restos de
la sima Lezika de Kortezubi. Esta sima fue descubierta en 2007, al levantar el suelo en el transcurso
de las obras de rehabilitación de la ermita de San Mamés. La existencia de otras simas escondidas
bajo ermitas y santuarios forma el hilo conductor que une todos los materiales de la exposición.

———————————————————————————————-

Aurrez eginiko “Usurbilgo Urdaiagako” (2013) eta “Lerro gurutzatuak” (2014-2016) lanen
birmoldaketatik sortzen da “Gurutzatuak”, eta lan horiek testuinguru berri batean aurkeztuko dira,
Kortezubiko Lezika osineko aztarnekin batera. 2007an topatu zuten osin hori, Santi Mami ermitako
berritze lanak egiten ari zirela hango zorua altxa zutenean. Han bezala, beste leku batzuetan ere
badira ermita edo santutegi azpian ezkutatutako osinak, eta horiek dira erakusketako materialen
arteko lotura egiten dutenak.

VICTORIA ASCASO “VIAJE GRATIS”

Performance e instalación en el ascensor que sube a Solokoetxe

Domingo de 12.30 a 14.30
de lunes a jueves 18 a 20

Victoria Ascaso es una artista e investigadora nacida en Zaragoza que vive en Bilbao desde hace unos cuantos años. Trabaja de manera transdisciplinar, reflexionado sobre los usos sociales de la tecnología, la intimidad, el deseo, y la manera en la que suceden las relaciones interpersonales cuando están mediadas por dispositivos tecnológicos. VIAJE GRATIS* es una propuesta que se desarrollará durante una semana en el ascensor que une Iturribide con Solokoetxe. Podrás pagar tu trayecto al precio habitual o realizar un Viaje Gratis*, intercambiando un pedazo de información personal que almacenaremos con mucho cuidado.

——————————————————————————

Victoria Ascaso Zaragozan jaiotako artista eta ikertzailea da. Diziplinaz haratago lan egiten du, teknologiaren erabilera sozialei, intimitateari, desioari eta pertsonen arteko harremanei buruzko hausnarketak egiten ditu gailu teknologikoen bidez gauzatzen direnean. DOAKO BIDAIA* astebetez egingo da Iturribide eta Solokoetxe lotzen dituen igogailuan. Zure ibilbidea ohiko prezioan ordaindu ahal izango duzu, edo bidaia bat doan egin, kontu handiz gordeko dugu trukatuko dugun informazio pertsonala.

BEATRIZ SÁNCHEZ   “POSIBLES MONUMENTOS”

Instalación audovisual en los escaparates de Tienda Rastro. Aurrekoetxea 5 // Taller de joyería y grabados DELOS. Iturribide 49

Partiendo de objetos obtenidos en una recolecta por algunas casas y locales del barrio, se plantea realizar una especie de tuneos y bodegones con estas piezas de arqueología viva: cachivaches, fotos, recuerdos, herramientas, amuletos, juguetes, residuos materiales de todo tipo…  Una vez generadas estas composiciones, puede que acaben siendo vendidas en una tienda de segunda mano, anunciadas en wallapop, incrustadas por las paredes de la calle, donadas en comercios de la zona. Puede que acaben siendo digitalizadas para formar parte del atrezzo de un videojuego inexistente. 

¡Ya veremos!

——————————————————————————-

Balizko monumentuak

Auzoko etxe eta lokal batzuetan bildutako objektuetatik abiatuta, tuneo eta bodegoi moduko batzuk egitea planteatzen da arkeologia biziko piezekin: katxibatxeak, argazkiak, oroitzapenak, tresnak, kutunak, jostailuak, era guztietako hondakin materialak…Behin konposizio horiek sortuta daudenean, baliteke bigarren eskuko denda batean saltzea, wallapopen iragartzea, kaleko hormetan sartutzea edo inguruko saltokietan ematea. Baliteke digitalizatzea, existitzen ez den bideo-joko baten atrezzoaren parte izateko.

Ikusiko dugu!

COLECTIVO LAS VECINAS  “GYNKANA VECINAL LAS VECINAS”

“Oficina de Turismo” : Gynkana Vecinal Las Vecinas

21 de noviembre a las 12:00 (Plaza Tomás Meabe)

Necesaria inscripción en colectivoant@gmail.com antes del 19 de noviembre. Los equipos serán mínimo de 2 personas.

“Oficina de Turismo” es un proyecto que utiliza estrategias del turismo (mapas, visitas guiadas…) para poder conocer un lugar a través de sus vecinas y habitantes. En ITURFEST VI proponemos una gymkana para conocer Iturrialde. El día del evento se repartirán las pistas y los equipos tendrán que completar un recorrido por el barrio. Los lugares elegidos parten de una investigación formada por la memoria de sus vecinas y comerciantes. Al final del evento se repartirán unos fanzines que recogerán más testimonios vecinales. El equipo ganador recibirá una cesta con productos locales de Iturrialde.

El fanzine del proyecto se puede descargar AQUÍ

—————————————————————————————-

Ekitaldiaren data: azaroak 21, 12: 00etan (Tomas Meabe plaza)

Beharrezkoa da izena ematea colectivoant@gmail.com-en azaroaren 19a baino lehen. Taldeak gutxienez 2 lagunekoak izango dira.

“Turismo Bulegoa” turismo-estrategiak (mapak, bisita gidatuak) erabiltzen dituen proiektua da, leku bat bertako bizilagunen bidez ezagutu ahal izateko. ITURFEST VI jaialdian Iturrialde ezagutzeko gymkana bat proposatzen dugu. Ekitaldiaren egunean pistak banatuko dira eta taldeek ibilbide bat osatu beharko dute auzoan zehar.

Aukeratutako lekuak auzokoen eta dendarien memoriak osatutako ikerketa batetik abiatzen dira. Ekitaldiaren amaieran auzokoen testigantza gehiago jasotzen dituen fanzineak banatuko dira. Talde irabazleak tokiko produktuak biltzen dituen saski bat jasoko du.

ARANTZA ELEJABEITIA  “PAISAJE URBANO”

Instalación en los muros de la calle Iturribide.//  Iturribide 45

Fotografío paisaje urbano; hago fotos de lugares que no forman parte de la supuesta identidad de la ciudad a la que pertenecen. Lugares anodinos que unidos conforman de algún modo un paisaje común. Estos espacios, que descubro en las periferias que transito, monopolizan mi mirada y con ellos conformo una cartografía propia de mi ciudad sin nombre. Para Iturfest realizaré un catálogo  de imágenes de un elemento cotidiano de iturribide que lejos de ser representativo de la calle se convierta en en un ejemplo más de la homogeneización de la ciudad genérica.

————————————————————————————–

Hiriko paisaiaren argazkiak ateratzen ditut; hiriaren ustezko nortasunaren parte ez diren lekuen argazkiak egiten ditut. Leku bitxiak, elkartuta paisaia komun bat osatzen dutela ematen dute. Periferietan aurkitzen ditudan espazio hauek, nire begirada monopolizatzen dute, eta, horiekin, izenik gabeko nire hiriaren kartografia propioa osatzen dut. Iturfestentzat iturribideko eguneroko elementu baten irudi-katalogoa egingo dut, kalearen adierazgarri izatetik hiri generikoaren homogeneizazioaren beste adibide bat izatera pasako da.

HIBERNANDO ESTUDIOS  “TRASHUMANCIA DE LOS DIABLOS SILENCIOSOS”

Performance colectiva que se realizará en la calle Iturribide.  

Entre tanta prohibición y cautela salen los diablos a marchar, silenciosos van para no ser descubiertos, no se les permite hacer bulla, pero ellos siempre irreverentes, salen igual y se escabullen, dando un garbeo para recordar que la calle es ese espacio donde todo confluye y que da pie a lo inesperado.

——————————————————————————————

Deabru isilen transhumantzia

Iturribide kalean egingo den performance kolektiboa.

Hainbeste debeku eta zuhurtziaren artean, deabruak irteten dira, isil-isilik joaten dira inor ez harrapatzeko, ez zaie uzten burrunba egiten, baina deabru lotsagabe hauek, berdin ateratzen dira eta ihes egiten dute, kaleak dena elkartzen duen eta ustekabeari bide ematen dion espazioa dela gogorarazteko.

 

MAWATRE “HISTORIA ↹ STORIES”

Taller en el “Colegio Maristas”

Idas y venidas entre las ideas de NO MAS HEROES! y OTRO MONUMENTO ES POSIBLE. Proyectos que entremezclan la necesidad de revisar capítulos pasados, construir desde los referentes, materiales y estéticas del presente sin dejar de mirar al futuro. Modos y formas de hacer que entrelazan ideas de cotidianidad, espacio común y esfera pública. Materiales y formas a las cuales se les otorgan la capacidad de comunicar, presentar o ser parte de una historia concreta. Imagen como soporte para intervenir. Contexto como escenario. Cotidianidad como protagonista. 

————————————————————————————-

HEROI GEHIAGORIK EZ-en ideien arteko joan etorriak! Eta beste monumentu bat posiblea da.

Iraganeko kapituluak berrikusteko beharra nahasten dituzten proiektuak eraiki, egungo erreferentetatik, materialetatik eta estetikentatik, baina etorkizunera begiratzeari utzi gabe. Egunerokotasuneko, espazio komuneko eta esfera publikoko ideiak lotzen dituzten egiteko moduak eta formak. Komunikatzeko, aurkezteko edo historia jakin baten parte izateko gaitasuna ematen zaien materialak eta formak. Irudia, esku hartzeko euskarri gisa. Testuingurua agertoki gisa. Egunerokotasuna protagonista gisa.

 

JONATHAN GARCÍA/ TUNIPANEA

Taller en la EPA de Iturribide

Jonathan García Lana / Tunipanea es un artista y artesano que vive y trabaja en Bilbao. Diseña y construye instrumentos musicales experimentales desde hace 10 años y hace todo tipo de actividades de cara al público en forma de talleres, exposición, conciertos y otros eventos inusuales como poner en préstamo toda su colección de instrumentos con el proyecto LUTITEKA. Podrás ver sus inventos en www.tunipanea.com y seguirle en instagram o facebook #tunipanea

————————————————————————————————–

Jonathan García Lana/Tunipanea Bilbon bizi eta lan egiten duen artista eta artisaua da. Duela 10 urte musika-tresna esperimentalak diseinatzen eta eraikitzen ditu, eta mota guztietako jarduerak egiten ditu publikoari begira, hala nola tailerrak, erakusketak eta kontzertuak. Honekin batera, ezohiko beste ekitaldi batzuk ere antolatzen ditu, adibidez, bere musika-tresnen bilduma osoa maileguan jarri zuen LUTITEKA proiektuarekin.

Bere asmakizunak www.tunipanea.com helbidean ikusi ahal izango dituzu eta instagram edo facebook #tunipanean jarraitu.

EVA BALMISA / MUJERES DEL MUNDO BABEL  “COSIENDO DENUNCIAS” 

Taller con Mujeres del mundo BABEL e instalación en la calle Iturribide // Iturribide 43

Esta acción colaborativa entre Eva Balmisa y Mujeres del mundo Babel surge como resultado
del taller Cosiendo Denuncias, donde se han bordado en prendas algunas frases que expresan
la rabia sobre la situación que las mujeres enfrentan al ocuparse íntegramente de los cuidados
del hogar. Estos mensajes son una herencia recibida de madres a hijas y se invisibilizan en lo
cotidiano. Al sacar las proclamas al espacio público se protesta y se visibilizan colectivamente.
Eva Balmisa (Cuenca, 1993) es una creadora cultural que trabaja con la identidad, el cuerpo y
la acción.

—————————————————————–

Salaketak josten tailerra sortzen da Eva Balmisaren eta Babel munduko Emakumeen arteko
lankidetza-ekintzaren ondorioz. Tailer horretan, etxeko zaintzaz erabat arduratzen diren
emakumeen bizipenari eta egoerari buruzko amorrua adierazten duten esaldi batzuk bordatu
dira jantzietan. Mezu horiek amengandik alabengana jasotako herentziak dira, eta ikusezin
bihurtzen dira egunerokotasunean. Aldarrikapenak espazio publikora ateratzean, protesta
egiten da eta kolektiboki ikusarazten dira.
Eva Balmisa (Cuenca, 1993) identitatearekin, gorputzarekin eta ekintzarekin lan egiten duen
kultur sortzailea da.

 

PEIO CÁMARA // “Katu beltza- Gato negro”

Cómic e instalación mural // Komikia/ Instalazioa

El ilustrador, Peio Cámara, vecino del barrio, nos propone la realización de un cómic. Un relato de ficción que ocurre en Iturrialde. El cómic será editado y repartido gratuitamente durante las actividades de Iturfest, cualquier persona interesada puede ponerse en contacto a través de nuestro email para conseguir un ejemplar.

—————————————————————————-

Auzokoa den Peio Cámara ilustratzaileak komiki bat egitea proposatzen digu, Iturrialden gertatzen den fikziozko kontakizun bat. Komikia doan editatu eta banatuko da iturfesten jardueretan. Ale bat lortzeko interesa duen edonor harremanetan jar daiteke gure korreo elektronikoaren bidez.

Si continúas usando esta web, aceptas nuestro uso de cookies. más información

El sitio web del propietario puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.

Cerrar